RICHTLIJNEN KRAAMZORG ROTTERDAM VOOR HET LEVEREN VAN ZORG
IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS

Kraamzorg Rotterdam geeft ook tijdens de Corona-crisis assistentie bij bevallingen en kraamzorg bij onze cliënten thuis en in onze kraam- en geboortehotels.

De veiligheid van onze cliënten en van onze medewerkers staat hierbij voorop, dus als organisatie hebben wij extra maatregelen genomen.

Ondanks deze maatregelen, doen wij er alles aan om deze eerste dagen met je pasgeboren kindje onvergetelijk te maken.

Wij hebben op deze pagina onze richtlijnen zo uitgebreid mogelijk weergegeven. Wij verversen regelmatig deze pagina zodra er iets verandert in de richtlijnen of als er landelijk of regionale veranderingen zijn.

Raadpleeg deze pagina dan ook dagelijks om te kijken of er updates zijn.

Wij staan in nauw contact met het RIVM en de GGD en ook overleggen wij dagelijks met onze partners in de geboortezorg zoals verloskundigen en ziekenhuizen.

Voor onze medewerkers gelden strenge regels voor wat betreft hun inzetbaarheid. Onze kraamverzorgenden worden niet ingezet als zij symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting met het Corona-virus.

Meer weten/Vragen

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Landelijk telefoonnummer: 0800 – 1351.

Kraamzorg Thuis

Wij leveren kraamzorg thuis, ook als u of een van uw huisgenoten besmet is. Wij leveren indien mogelijk de door de zorgconsulent geïndiceerde uren.

Die voorwaarden zijn dat wij:
– beschikken over voldoende materialen om onszelf te beschermen;
– in uw woning de hygiënerichtlijnen nageleefd worden (wasmachine 60 graden, stromend water, zeep).

Wat als er door een veranderende Covid-situatie te weinig kraamverzorgenden beschikbaar zijn om de gewenste zorg te leveren? In principe wordt in dit geval alleen noodzakelijke zorg aan moeder en kind geleverd.

Het gaat dan om de noodzakelijke controles bij moeder en kind, het verschonen van het bed en het schoonmaken van het sanitair. Het aantal zorguren bedraagt dan maximaal 3 uur per dag.

Mocht het om een andere reden niet mogelijk zijn om kraamzorg thuis te geven, dan leveren wij graag Kraamzorg Op Afstand door middel van videobellen.

Bij het verlenen van kraamzorg thuis bij een besmette cliënt, volgen wij de richtlijnen van het KCKZ. Dit is de link:

https://www.kckz.nl/wp-content/uploads/2020/03/Werkinstructie-tijdens-coronacrisis-Veilig-werken-in-de-kraamzorg-in-eenogenschijnlijk-niet-besmette-situatie-26-3-2020.pdf

Wij zijn voorbereid om u, in deze ingewikkelde tijd, zo goed mogelijk te ondersteunen. In alle tijden mag u rekenen op onze zorg!

Kraamzorg in de hotels

Voor het uitserveren van de maaltijden in de hotels geldt:Voor het uitserveren van de maaltijden in de hotels geldt:

• Bij het uitserveren van de maaltijden draagt de kraamverzorgende handschoenen, voor iedere kamer trekt zij nieuwe handschoenen aan.
• Tijdens de reguliere rondes nemen de kraamverzorgende de afwas mee en zetten dit direct in de afwasmachine.
• Dienbladen die op een kamer zijn geweest, worden ook in de afwasmachine gereinigd.

Partus assistentie

Wij leveren partus assistentie bij u thuis als geen sprake is van een besmetting bij u, uw gezin of andere inwonenden. Wel dragen wij hierbij uit voorzorg beschermende middelen omdat het bij een bevalling niet mogelijk is om de 1,5 meter afstand te bewaren.

Wij leveren ook alleen onder hele strikte voorwaarden partus assistentie thuis aan besmette klanten. Die strikte voorwaarden zijn dat:

 • Wij over voldoende beschermende materialen kunnen beschikken.
 • In uw woning de hygiënerichtlijnen nageleefd kunnen worden (stromend water, warm water, zeep, wasmachine 60 graden etc.)
 • Er naast u, uw partner, uw gezin en de verloskundige verder geen andere personen in huis aanwezig zijn.

Voor de partus assistentie die wij verlenen in de ziekenhuizen volgen wij de protocollen van de ziekenhuizen.

Badbevallingen

Wij assisteren NIET bij een badbevalling van zwangeren die worden verdacht van een besmetting met het Corona-virus of bij wie een besmetting met het Corona-virus is vastgesteld. 

Wij assisteren WEL bij een badbevalling van zwangeren die niet worden verdacht van een besmetting met het Corona-virus of bij wie geen besmetting met het Corona-virus is vastgesteld.

Deze beslissing wordt altijd in overleg met uw verloskundige genomen.

 

Bezoek

Bij de geboorte van uw pasgeboren baby, hoort natuurlijk ook kraamvisite. Als trotse ouder wil je dit met geliefden kunnen delen. Daarom vinden wij het zo belangrijk, dat bezoek in deze week mogelijk is. Vanwege de huidige situatie, hebben we zowel in de thuissituatie als in de hotels aangepaste regels rondom bezoek.

Bezoekregels thuis

Bezoek is bij voorkeur welkom als de kraamverzorgende niet bij u in het gezin is. Mocht u toch bezoek uit willen nodigen als de kraamverzorgende er is, dan is dit beperkt tot maximaal 4 personen gedurende de dag. Dit aantal is inclusief kinderen. U kunt met de kraamverzorgende afspreken op welk tijdstip het bezoek, tijdens haar aanwezigheid, in uw woonsituatie welkom is.

Het is belangrijk dat uw bezoek zich ook strikt aan de hygiëneregels houdt. Zo dient uw bezoek een mondmasker te dragen in aanwezigheid van de kraamverzorgende. Buiten de uren dat de kraamverzorgende er is, adviseren wij dringend om het bezoek te beperken tot 4 personen  per dag. Ook dan adviseren wij uw bezoek dringend om mondmaskers te dragen.

Deze maatregelen volgen op de huidige landelijke maatregel om maximaal 4 personen per dag te ontvangen. En het belang om in alle gevallen de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.

Geboortecentrum Sophia

Momenteel zijn er maximaal 2 bezoekers per dag welkom tussen 11:00 uur en 20:00 uur welkom in het geboortecentrum. De partner telt ook mee als bezoeker en mag blijven slapen. Maandag tot en met vrijdag van 18:00 uur tot 20:00 uur én in het weekend tussen 11:00 uur en 20:00 mogen maximaal 2 kinderen uit hetzelfde huishouden op bezoek komen. 

Op de geboortekamers is de partner of een andere naaste welkom, ook buiten de reguliere bezoektijden.

Het Speeldek is weer open voor opvang. Dat betekent dat een broertje of zusje mag komen spelen als partner of grootouder op bezoek komt. Het Ronald McDonald Speeldek biedt kosteloos speelopvang aan tussen 10.00 en 14.00 uur voor broertjes en/of zusjes van 0 tot en met 10 jaar. Wel graag van tevoren reserveren via 010-310 8120 of via speeldek@ronaldmcdonaldhuis.nl. Het speeldek is alleen open als er reserveringen zijn.

We verzoeken uw bezoek wel zoveel mogelijk op de kamer te blijven en niet onnodig op de gang te komen.

Geboortehotel Haga
Uw partner en uw kinderen zijn altijd welkom in ons geboortehotel. Kinderen blijven op de kamer en spelen niet in de gang(en). Alleen uw partner mag bij u en uw pasgeboren kindje blijven overnachten.

Er is momenteel, naast je partner en kinderen, 1 volwassen bezoekers per dag welkom bij Geboortehotel Haga. Bezoek is welkom tussen 16.00 en 19.00 uur 

De bezoeker dient zich op de kamer van de klant te registreren met een aantal bijbehorende gezondheidsvragen.

Kraamzorghotel Noord
Uw partner en uw kinderen zijn altijd welkom in ons kraamzorghotel. Kinderen blijven op de kamer en spelen niet in de gang(en). Naast uw partner kan ook een ander kind overnachten op jullie kamer.

Er is momenteel, naast je partner en kinderen, 4 bezoekers per dag welkom bij Kraamzorghotel Noord. Dit aantal is inclusief kinderen. Bezoek is welkom tussen 16.00 en 19.00 uur 

De bezoeker dient zich op de kamer van de klant te registreren met een aantal bijbehorende gezondheidsvragen.

Kraamhotel HMC
Uw partner en uw kinderen zijn altijd welkom in ons geboortehotel. Kinderen blijven op de kamer en spelen niet in de gang(en). Alleen uw partner mag bij u en uw pasgeboren kindje blijven overnachten.

Er is momenteel, naast je partner en kinderen, 3 bezoekers per dag welkom bij Kraamhotel HMC. Dit aantal is inclusief kinderen. Bezoek is welkom tussen 16.00 en 19.00 uur 

De bezoeker dient zich op de kamer van de klant te registreren met een aantal bijbehorende gezondheidsvragen.

Geboortehotel Maasstad

Uw partner en uw kinderen zijn altijd welkom in ons geboortehotel. Kinderen blijven op de kamer en spelen niet in de gang(en). Alleen uw partner mag bij u en uw pasgeboren kindje blijven overnachten.

Er is momenteel, naast je partner en kinderen, 4 bezoekers per dag welkom bij Geboortehotel Maasstad. Dit aantal is inclusief kinderen. Bezoek is welkom tussen 16.00 en 19.00 uur 

De bezoeker dient zich vooraf te melden bij de balie van Aafje beneden. Wanneer er aangegeven wordt klachtenvrij te zijn, kan de bezoeker doorlopen.

Hygiënemaatregelen

In de hotelkraam en thuiskraam houden wij ons aan strikte hygiënemaatregelen.

 • De kraamverzorgende wast haar handen regelmatig.
 • Zij hoest en niest in de binnenkant van haar elleboog.
 • Zij legt de baby in de andere arm dan de elleboog waarin zij niest en wast haar handen tot en met de ellebogen.
 • Zij gebruikt papieren zakdoekjes en werpt deze na gebruik weg.
 • Zij zit niet aan haar gezicht (ogen, mond, neus).
 • Zij past altijd handhygiëne toe vóór zij iets eet of eten bereidt (ook voor tussendoortjes) en nadat zij deurklinken en/of trapleuningen heeft aangeraakt.
 • Zij schudt geen handen.
 • Als de kraamverzorgende een baby op haar arm neemt, gebruikt zij een omslagdoek. Zij verschoont de omslagdoek meteen na het dragen van de baby.

In verband met het Corona-virus gelden er aangescherpte hygiëne maatregelen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.

We gebruiken preventief chirurgische mond- en neusmaskers in de thuiskraam en hotelkraam.

Aangescherpte maatregelen kraamzorg in de hotels.

Specifiek voor de hotels geldt het volgende:

Uitserveren van maaltijden 

 • Bij het uitserveren van de maaltijden draagt de kraamverzorgende handschoenen, voor iedere kamer trekt zij nieuwe handschoenen aan.
 • Tijdens de reguliere rondes nemen de kraamverzorgende de afwas mee en zetten dit direct in de afwasmachine.
 • Dienbladen die op een kamer zijn geweest, worden ook in de afwasmachine gereinigd.
Uitvragen cliënten

Wij vragen bij iedere cliënt die bij ons in zorg komt het volgende uit:

Heeft u of 1 van uw gezinsleden:

 • Verkoudheidsklachten? (neusverkouden, niezen, hoesten, benauwdheid)
 • Een temperatuur van 38 graden celsius of hoger?
 • Contact heeft gehad met iemand die besmet is met het corona-virus?

Is het antwoord op 1 of meer van deze vragen positief, dan zullen wij u vragen telefonisch contact op te nemen met de GGD. In dat geval geven wij kraamzorg met de beschermende middelen die passen bij de situatie.

Monitoren gezin

Het is in principe mogelijk dat uw gezin tijdens de zorg symptomen ontwikkelt die kunnen wijzen op een besmetting met het Corona-virus.

Het gaat dan om de volgende symptomen bij u, uw kind en/of uw gezin:

 • Verkoudheidsklachten (neusverkouden, niezen, hoesten, benauwdheid)
 • Een temperatuur van 38 graden celsius of hoger

Wij nemen dan contact op met de GGD en volgen het advies en de instructies van de GGD. Zowel voor uw gezin als voor onszelf.

Meldingsplicht

Minister Bruins van Medische Zorg heeft het nieuwe coronavirus aangemerkt als A-ziekte. Dit houdt in dat zorgprofessionals een directe meldingsplicht hebben: als ze vermoeden dat een patiënt besmet is, moeten ze dat meteen doorgeven aan de GGD.

Meer informatie over de meldingsplicht is te vinden op de website van het RIVM.

Wisselingen in een gezin

We proberen zoveel als mogelijk te voorkomen dat er in uw gezin een wissel plaatsvindt van kraamverzorgenden. Maar het is mogelijk dat een kraamverzorgende toch wordt afgewisseld door een collega.

Wisseling op de kamers en in de hotels

In de hotels zullen wij per kamer zoveel mogelijk dezelfde kraamverzorgende inzetten. Bij het wisselen van de diensten ziet u natuurlijk wel een nieuwe kraamverzorgende. Gastvrouwen en overig personeel komen niet op de kamers.

Vervoer van en naar gezin

Onze kraamverzorgenden reizen weer met het openbaar vervoer. Zij reizen in burgerkleding en dragen een mond- en neusmasker.

Uniformen

De kraamverzorgenden die reizen met het openbaar vervoer, reizen in burgerkleding. Bij u thuis verkleedt de kraamverzorgende zich in uniform.

De kraamverzorgenden die met eigen vervoer reizen mogen dit in dienstkleding doen.

Zorgconsulenten

Onze zorgconsulenten zijn weer gestart met het afleggen van huisbezoeken. Zij maken hiervoor met u een afspraak. Mocht u voorkeur hebben voor een telefonische intake of een intake door middel van videobellen, dan kan dat uiteraard ook. De zorgconsulenten zullen aan u vragen wat u liever heeft.