Bevallen

Kan ik zonder medische indicatie in een ziekenhuis of in een geboortecentrum bevallen?

Ja, je kunt zonder medische indicatie bevallen in een geboortecentrum. We noemen dat een poliklinische bevalling.

Wordt een poliklinische bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum vergoed?

Ja, je bevalling wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Wel moet je een Wettelijke Eigen Bijdrage (WEB) betalen. Als je aanvullend verzekerd bent, is het mogelijk dat je verzekeraar ook je WEB vergoedt. Check goed je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar om te kijken voor welke vergoeding je in aanmerking komt.

Wat kost een poliklinische bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum?

Voor een poliklinische bevalling geldt een poliklinisch tarief dat jaarlijks wordt vastgesteld. Wet- en regelgeving bepaalt dat je een eigen bijdrage betaalt. Voor 2022 is dat € 450,28. Als je aanvullend verzekerd bent krijg je dit (gedeeltelijk) vergoed.

Wie begeleidt mij tijdens mijn poliklinische bevalling?

Als je poliklinisch bevalt in een ziekenhuis of geboortecentrum, dan begeleidt je eigen verloskundige je bij je bevalling. Je bevalling start thuis en tijdens de ontsluitingsfase ga je naar het ziekenhuis of geboortecentrum. Je verloskundige gaat met je mee en zal je bevalling op de verloskamer verder begeleiden.

Is er ook een kraamverzorgende aanwezig bij mijn poliklinische bevalling?

Ja, er is ook altijd een kraamverzorgende aanwezig. Gedurende je hele bevalling zal jouw “persoonlijke” kraamverzorgende jou coachen en ondersteunen en de verloskundige assisteren.

Wie begeleidt mij tijdens mijn thuisbevalling?

Als je thuis bevalt zal je eigen verloskundige je bevalling begeleiden.

Is er ook een kraamverzorgende aanwezig bij mijn thuisbevalling?

Ja, de verloskundige wordt bij een thuisbevalling geassisteerd door een kraamverzorgende. De kraamverzorgende zal jou gedurende de hele bevalling coachen en ondersteunen.

Zijn jullie kraamverzorgenden aanvullend geschoold om bij bevallingen te assisteren?

Ja, onze kraamverzorgenden die bij een bevalling assisteren zijn daarvoor bevoegd.

Kan ik met medische indicatie in een geboortecentrum bevallen?

Nee, als je tijdens je zwangerschap medisch geïndiceerd wordt, dan wordt je begeleid door een medisch specialist en beval je altijd in het ziekenhuis.

Wanneer wordt er een medische indicatie afgegeven?

Als er rondom je zwangerschap of bevalling een verhoogd risico is en/of als er complicaties zijn voor jou of je baby.

Is het mogelijk dat je tijdens een poliklinische bevalling alsnog medisch wordt geïndiceerd?

Ja, het is mogelijk dat je je bevalling zonder medische indicatie start en tijdens je bevalling een medische indicatie krijgt. Je moet dan alsnog in het ziekenhuis bevallen onder begeleiding van een medisch specialist of een team van medisch specialisten*). Door deze medische indicatie vervalt je eigen bijdrage voor je poliklinische bevalling.

Kraamzorg

Worden mijn uren kraamzorg vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Ja, je uren kraamzorg worden vergoed door de zorgverzekeraar. Je moet wel een Wettelijke Eigen Bijdrage (WEB) betalen. De wettelijke bijdrage voor 2022 bedraagt € 4,70 per uur. Ben je aanvullend verzekerd, dan is het mogelijk dat je verzekeraar ook je WEB vergoedt.

Check altijd goed je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar om te kijken voor welke vergoedingen je in aanmerking komt.

Hoe hoog zijn de vergoedingen van de zorgverzekeraar?

Dit verschilt per zorgverzekeraar en is ook afhankelijk van het soort verzekering dat je hebt. Ben je aanvullend verzekerd? Dan is het mogelijk dat je verzekeraar ook je Wettelijke Eigen Bijdrage (WEB) vergoedt. Check altijd goed je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Meestal gaat onze factuur rechtstreeks naar de verzekeraar, bij enkele verzekeraars ontvang je eerst zelf de factuur. Deze factuur kun je dan zelf indienen bij je verzekeraar.

Maakt het voor Kraamzorg Rotterdam uit bij wie ik verzekerd ben?

Nee, het maakt niet uit bij welke maatschappij je verzekerd bent, wij werken met alle Nederlandse verzekeraars samen.

Maakt het voor de verzekering uit of ik mijn kraamtijd thuis doorbreng of in een geboortehotel of kraamzorghotel?

De verzekering vergoedt je kraamtijd of je die thuis doorbrengt, in een geboortehotel of kraamzorghotel of een combinatie daarvan. Wel moet je een Wetttelijke Eigen Bijdrage (WEB) betalen. Ben je aanvullend verzekerd? Dan is het mogelijk dat je verzekeraar ook je WEB vergoedt. Check altijd goed je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar om te kijken voor welke vergoeding je in aanmerking komt.

Kraamzorg in een geboortehotel of kraamzorghotel

Wat zijn de kosten van mijn kraamtijd in een geboortehotel of kraamzorghotel?

Een kraamdag in een geboortehotel of kraamzorghotel staat voor 24 uur verblijven. Toch brengen we maximaal 8 uur per dag in rekening. Als we uitgaan van de Wettelijke Eigen Bijdrage (WEB) van € 4,70 per uur, dan kost een kraamdag (8 uur) € 37,60.
Per dag brengen we €17,45 in rekening voor het gebruik van materialen en faciliteiten. Afname hiervan is verplicht en wordt niet vergoed door de verzekeraar. Eventuele genuttigde maaltijden worden ook niet vergoed. Je mag ook je eigen maaltijden meenemen.

Ben je aanvullend verzekerd? Dan is het mogelijk dat je verzekeraar ook je WEB vergoedt. Check altijd je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar om te kijken voor welke vergoeding je in aanmerking komt.

Hoeveel dagen mag ik in een geboortehotel of kraamzorghotel verblijven?

Dit is afhankelijk van je wensen, de vergoeding door je zorgverzekeraar en de beschikbaarheid van kamers. Je kunt dit bespreken met je zorgconsulent. Eenmaal in het geboortehotel of kraamzorghotel, kun je een eventueel korter of langer verblijf het beste bespreken met de kraamverzorgenden.

Je kunt altijd je verblijf in een geboortehotel of kraamzorghotel combineren met aansluitend kraamzorg thuis.

Mag mijn partner blijven slapen?

De kamers beschikken over een extra bed. Je partner of iemand anders kun je laten overnachten.

Zijn er bezoektijden?

Door de richtlijnen in verband met corona zijn er aangepaste regels.
Gelukkig is de bezoekregeling al versoepeld. Dat betekent dat kinderen uit uw eigen gezin weer op bezoek kunnen komen. De kinderen blijven op de kamer en spelen niet in de gang(en). Kinderen mogen niet blijven overnachten.

Er zijn verschillende bezoektijden bij de geboorte- en kraamhotels.
Onder het kopje Corona op de homepage vind je alle bezoektijden.

Kraamzorg in een geboortehotel in combinatie met kraamzorg thuis

Ik wil na mijn verblijf in een geboortehotel of kraamzorg hotel ook nog kraamzorg thuis. Kan dat?

Ja, dit is uiteraard mogelijk. In de meeste gevallen zullen wij je dat zelfs adviseren. Afhankelijk van het aantal uren kraamzorg waar je voor in aanmerking komt, kun je na je verblijf in een geboortehotel of kraamzorghotel ook nog kraamzorg thuis krijgen. Kijk voor meer informatie op combinatie hotelkraamzorg en thuiskraamzorg.

Hoe wordt mijn kraamtijd verdeelt als ik kies voor de combinatie?

Afhankelijk van het aantal dagen dat je verblijft in het hotel, ontvang je aansluitend thuiskraamzorg. De totale kraamtijd omvat 8 dagen. Als je bijvoorbeeld 3 dagen in het hotel verblijft, kun je aansluitend afhankelijk van je indicatie en zorgverzekeraar nog 5 dagen thuiskraamzorg krijgen.

Hoe gaat de overdracht van het geboortehotel naar de thuiskraamzorg?

Als je vertrekt bij het geboortehotel krijg je (een deel) van je zorgdossier mee naar huis. De kraamverzorgende die je thuis krijgt kan dit dossier gelijk bij aankomst lezen. In de meeste gevallen vindt er ook telefonische overdracht plaats tussen de kraamverzorgende van het geboortehotel en de kraamverzorgende thuis. Of zij gebruiken hiervoor een beveiligd (digitaal) systeem.

Hulp bij borstvoeding

Kan de kraamverzorgende mij helpen bij de borstvoeding?

De kraamverzorgende helpt je graag bij de borstvoeding. Zij is geschoold en ervaren om je te helpen bij het op gang brengen en het op peil houden van de voeding.

Heeft Kraamzorg Rotterdam ook lactatiekundigen?

Ja, Kraamzorg Rotterdam heeft een lactatiekundige in dienst die jou kunnen helpen bij de borstvoeding als het niet gaat zoals je dat gehoopt had.

Observeren en signaleren

Wat is vroegsignalering?

Onze kraamverzorgenden zijn getraind om in een vroeg stadium risicofactoren te herkennen die zouden kunnen leiden tot problemen in de opvoeding. De kraamverzorgenden kunnen dit met jou bespreken en samen met jou naar oplossingen zoeken. Je kunt het ook altijd zelf aangeven bij je kraamverzorgende als je je zorgen maakt over de leefsituatie voor jou en/of je kind(eren).

Volgen jullie de verplichte procedure Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling?

Ja, Kraamzorg Rotterdam werkt volgens deze verplichte procedure. Dit betekent dat als er (mogelijk) sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, wij verplicht zijn om hier iets mee te doen en jou/jouw gezin hiermee te helpen. We zullen hierover – als dat mogelijk is – met je in gesprek gaan. Meer weten over deze procedure? Bel het secretariaat van Kraamzorg Rotterdam 010 – 282 62 15.