Rotterdam, 11 maart 2016

 

Continuïteit van zorg van geboorte tot volwassenheid in regio Rijnmond

Welke gegevens hebben verloskundige praktijken, kraamzorgorganisaties en jeugdgezondheidsorganisaties van elkaar nodig om goede zorg aan kind en ouders te kunnen bieden? In het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond bogen vele partijen zich gezamenlijk over deze vraag. Verloskundigen Kring Rijnmond, Verloskundigen Coöperatie Voorne Putten, Kraamzorg Samenwerkingsverband Rijnmond, CJG Rijnmond en CJG Capelle aan den IJssel maakten vaste afspraken over verantwoordelijkheden en overdracht, met het doel om de continuïteit van zorg na de geboorte van het kind in regio Rijnmond te waarborgen. Gisteravond bekrachtigden zij namens DVP Rijnmond formeel hun afspraken met de ondertekening van een samenwerkingsconvenant.

 

Gegevensoverdracht

Om de zorg rondom zwangerschap en geboorte naadloos aan te laten sluiten op de jeugdgezondheidszorg dragen verloskundigen en kraamverzorgenden gezamenlijk hun bevindingen over aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG monitort namelijk de gezondheid en ontwikkeling van het kind in de leeftijd van 0-18 jaar en geeft onder meer opvoedondersteuning. Daarbij kunnen allerlei gegevens van belang zijn, die van invloed zijn op de gezondheid en het welbevinden van kind en ouders. “Waren er complicaties bij de bevalling? Hoe is het kraambed verlopen? Hoe was de start van moeder, partner en kind? Lukt het met de voeding? Hierover informeren de verloskundige en ik het CJG door middel van een standaard overdrachtsformulier, dat we gezamenlijk ontwikkeld hebben”, vertelt Cora Vlastuin, kraamverzorgende. “Dat doen we overigens altijd met toestemming van de ouders, tenzij de veiligheid van het kind in gevaar is.”

 

Betere aansluiting van zorg

Geheel nieuw is de samenwerking tussen verloskundigen, kraamverzorgenden en CJG niet, maar met deze afspraken is er een vaste procedure en is de aansluiting van zorg verbeterd. Hanneke Meijer, verpleegkundige van het CJG geeft aan: “Door deze afspraken heb ik een officieel terugkoppelmoment naar de kraamzorg of verloskundige over de zorg van het kind. Door elkaar te informeren, kunnen we nu nog beter passende zorg bieden.”

 

Trots op dit resultaat

Met de vaste overdrachtsafspraken tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg zet DVP Rijnmond weer een concrete stap in het optimaliseren van de geboortezorg in de regio. “We zijn trots dat we met zoveel partijen in de regio elkaar hierin hebben weten te vinden” vertelt Hiske Ernst, bestuurslid van het DVP Rijnmond. “We doen dit naar aanleiding van de adviezen uit het rapport van de Stuurgroep Zwangerschap & Geboorte ‘Een goed begin’ en de landelijke richtlijn ‘Gegevensoverdracht vanuit verloskunde en kraamzorg naar de jeugdgezondheidszorg’ van het RIVM. Als vervolg op de huidige afspraken werken we komend jaar ook aan een veilige overdracht van de zorg na de bevalling in het ziekenhuis naar de jeugdgezondheidszorg.”

 

Over het DVP Rijnmond

DVP Rijnmond bestaat uit ruim 35 verloskundige praktijken, 2 verloskundige kringen, klinisch verloskundigen, gynaecologen uit 7 ziekenhuizen/ medische centra, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, Kenniscentrum Erasmus MC, CJG Rijnmond en CJG Capelle aan den IJssel. Samen werken zij aan een optimale uitkomst voor moeder en kind. Het DVP Rijnmond adviseert, informeert en faciliteert partijen ten aanzien van de organisatie en inhoud van de geboortezorg voor de regio.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Hiske Ernst

Bestuurslid DVP Rijnmond

06 – 51011952

h.ernst-smelt@erasmusmc.nl

 

Hier kun je terug naar het nieuwsoverzicht van Kraamzorg Rotterdam