Over de organisatie

Klanttevredenheid

Kraamzorg Rotterdam scoort hoog in het tevredenheidsonderzoek van Achmea. We hebben maar liefst een 8,9 behaald!

Privacyreglement

Om de declaraties met je zorgverzekering af te handelen, vragen wij van jou enkele persoonlijke gegevens. Met deze informatie gaan wij uiteraard zorgvuldig om. We hebben dan ook een privacyreglement, dat je telefonisch kunt aanvragen… lees meer

Leveringsvoorwaarden

Om ervoor te zorgen dat onze kraamverzorgenden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen, stellen wij een aantal voorwaarden aan het leveren van kraamzorg bij jou thuis… lees meer

Aansprakelijkheid bij schade

Kraamzorg Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door de kraamverzorgende aan bijvoorbeeld je huis, huisraad of wasgoed…. lees meer

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is een onafhankelijk orgaan dat het bestuur van Kraamzorg Rotterdam controleert en adviseert. Zo voert de RvT functioneringsgesprekken met de bestuurder en toetst zij of Kraamzorg Rotterdam het beleid en de algemene gang van zaken conform richtlijnen… lees meer

Cliëntenraad

Wij werken voortdurend aan de verbetering van onze dienstverlening. De inbreng van onze klanten is daarvoor onmisbaar. Een belangrijk onafhankelijk adviesorgaan dat ons daarbij helpt, is onze cliëntenraad… lees meer

Klachten

Het is natuurlijk erg vervelend als je kraamperiode niet naar wens verloopt. Als je klachten hebt over de zorgverlening, dan raden wij aan om deze eerst met je kraamverzorgende te bespreken… lees meer