Aansprakelijkheid bij schade

Schade?

Kraamzorg Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door de kraamverzorgende aan bijvoorbeeld je huis, huisraad of wasgoed. Schade die opzettelijk of door ernstige nalatigheid van de kraamverzorgende is veroorzaakt, moet je binnen een week na het aflopen van de kraamzorgperiode schriftelijk melden. Dit kan met het schadeformulier, dat je kunt aanvragen via het secretariaat: 010-282 62 15.