Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is een onafhankelijk orgaan dat het bestuur van Kraamzorg Rotterdam controleert en adviseert.

Zo voert de RvT functioneringsgesprekken met de bestuurder en toetst zij of Kraamzorg Rotterdam het beleid en de algemene gang van zaken conform richtlijnen, protocollen voert en of de organisatie zich houdt aan de doelstellingen die voor de middellange termijn zijn vastgesteld.

De Raad van Toezicht houdt zich in haar werkwijze aan de statuten en het reglement die in overeenstemming met de governancecode zorg is opgesteld.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Mw. C.E.P.M. den Houting-Stevens, waarnemend voorzitter
Mw. M.C. van der Meijde, lid van RvT
Dhr. J.H. Kuiper, lid van RvT
Mw. M. Veldhuijzen-van Zanten, lid van RvT